E v e n t 3 6 5

Vad är Event 365?

 

Vi vill ta oss an utmaningen att göra Öckerö kommun till en ännu mer attraktiv plats att besöka under hela året!

Behovet är stort av att utveckla Öckerö kommun till en levande eventkommun under hela året. Besöksnäringen behöver en jämnare säsongsfördelning för att säkra sin existens och utveckling. En ökad besöksfrekvens med fler besökare som stannar längre skapar ekonomiska möjligheter som ger effekter för hela näringslivet och leder allmänt till ökad framtidstro hos alla inblandade parter. En kommun som har en stark besöksnäring under hela året skapar stabilare underlag för lokal service av alla slag till nytta för alla boende i kommunen

Event 365 är ett projekt som skall skapa fler besöksanledningar, främst under vinterhalvåret, inom Öckerö kommun

Projektets övergripande mål är att under hela året skapa förutsättningar för fler besöksanledningar med minst ett större välkänt ock livskraftigt event per månad. Dessutom vill vi genom projektet eftersträva synergier i alla event, nya och befintliga, genom paketering av event tillsammans med tjänster för ex. vis boende, transporter och marknadsföring. Ett viktigt mål är också att definiera en permanent organisation som efter projektets slut kan fortsätta arbetet med vidareutveckling av eventen.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag som genom ökade besöksanledningar får ökade intäkter kring handel, hotellnäring, restaurangnäring samt övrigt föreningsliv/näringsliv som utvecklas genom ökad turism och nya besökare. Dessa företag får ökad omsättning med möjlighet till nyanställningar av ny personal som följd. Projektet gagnar också de föreningar som arbetar med befintliga event genom bättre koordinering, marknadsföring och paketering.

Projektledare Johan Schmeling arbetar med eventutveckling, planering och -koordinering inom tre huvudområden:

  • Stödja, utveckla och koordinera befintliga event för att öka besöksanledningar
    som dessa idag redan skapar

  • Utgöra en resurs för att stödja och utveckla idéer som skapar besöksanledningar, som finns, eller uppstår, inom näringslivet och besöksnäringen

  • Självständigt utforska nya idéer till besöksanledningar och pröva förutsättningarna för att etablera dessa.

En viktig del i genomförandet är att planera och, tillsammans med utsedda intressenter, utföra alla uppkomna beslutade årliga event för att belysa och bevisa attraktionsvärdet. En annan viktig del är att finna en slutlig ägare av eventet när projektet är slut eller på annat sätt, finansiellt och organisatoriskt, säkra kontinuiteten. Där det är möjligt skall event inom samma tidsperiod samplaneras, paketeras och gemensamt marknadsföras. Projektet kommer att arbeta aktivt för att tillvarata och återanvända existerande kompetens inom befintliga eventarrangörer.

 

Event 365 löper över tre år vilken är den tid som anses behövas för att uppfylla projektets övergripande mål.

Event 365 är finansierat till 70% av EU-bidrag (Leader Södra Bohuslän) och 30% fördelat lika mellan Öckerö Företag och Besöks- och Näringslivsenheten inom Öckerö Kommun.

Event 365 ägs och drivs av Öckerö Företag

Event 365 skall samverka med arrangörerna av flera befintliga event men också med Besöks- och Näringslivsenheten inom Öckerö Kommun. Många andra kommer att tillkomma under projektets gång.

Event 365 startade 1 november 2017.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.10 | 20:04
EVENT 365 har mottagit 8
30.11 | 23:09
gångna år har mottagit 3
23.08 | 11:09
MEDLEMMAR har mottagit 6
17.09 | 00:23
DOKUMENT har mottagit 3
Du gillar den här sidan