Besök & NaringslivsRådet


B A K G R U N D

VIKTIGT SKEDE I
ÖCKERÖ NÄRINGSLIV


Öckerö Företag har arbetat länge för att få ett effektivt, starkt och främjande näringslivsklimat i Öckerö Kommun. 
 Februari 2015 gav Öckerö Kommun en arbetsgrupp med företagare på Öckerö ett uppdrag att under ca 4 månader ta fram underlag samt förslag till en framtida organisation inom Öckerö Besök & Näringsliv.
 Flera av er företagare blev intervjuade och bidrog med många bra synpunkter Tack!!

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag i Juni 2015. Kommunstyrelsen svarade med  positiv respons och efter flertalet diskussioner, formalia och skrivna dokument tillsammans med arbetsgruppen, bildades Besök & Näringslivsrådet
 med första mötet 17 Dec 2015!Öckerö Besök & NäringslivsRåd 
består av:

3 repr från Öckerö Företag            Christer Olofsson(Ordf), Ulf Emanuelsson, Magnus Jonasson 
- 1 repr från "Storföretagen"            Marit Börjesson
- 1 repr från Föreningslivet              Tommy Wallhult
- 1 Näringslivschef                             Ronald Johansson   
-
3 Kommunsstyrelsen  (Presidiet)      Arne Lernhag,   Jan Utbult,   Maria BauerDen gemensamma plattformen skall användas för att utveckla ett strukturerat, långsiktigt samarbete med oss i näringslivet och kommunstyrelsen. 


Det vill säga att vi har nu fått ett stort inflytande i Öckerö Besök & Näringsliv och har därmed betydande möjlighet att tillsammans med er medlemmar utveckla och främja vårt företagande i Öckerö Kommun!
Din kompetens, åsikt och idé är viktig! Initialt skall nu rådet jobba fram ett effektivt sätt att samverka på för alla aktörer inom Öckerö besök och näringsliv. En Kommunikationsplan utformas just nu där DU som medlem får din givna plats och kan göra din röst hörd som också kan bli betydande för ditt företag!

// u l f   Öckerö Företag


 

Utdrag ur kommunens hemsida:
Öckerö Besök & NäringslivsRåd

 
 Öckerö kommuns besök- och näringslivsråd och dess uppdrag

För att utveckla ett strukturerat, långsiktigt samarbete med det lokala näringslivet och civila samhällsorganisationer, har kommunfullmäktige den 27/11 2015 beslutat att bilda ett samverkansorgan, besöks- och näringslivsråd (BNR), med representanter från näringsliv, föreningar och kommunal förvaltning. Även om kommunstyrelsen också fortsättningsvis ska vara huvudansvarig för näringslivsarbetet så kommer den gemensamma plattformen att användas för att utveckla gemensamma strategier.

Besök- och näringslivsrådet består av fyra representanter från näringslivet, tre valda av företagarföreningen Öckerö Företag och en från storföretagen, en från civilsamhällsorganisation och tre politiker från presidiet i kommunstyrelsen samt ansvarig för besöksnäring och näringsliv.

Besök och näringslivsrådet arbetar för att skapa och bibehålla utvecklande och god samverkan och kommunikation mellan näringsliv, föreningar och kommunen och därmed bidra till att aktivt stärka företagsklimatet. Vidare agerar BNR rådgivare inför kommunala beslut inom området, lämnar förslag till och därmed aktivt deltar i utformandet av visioner, strategier, mål och prioriteringar.
BNR medverkar också aktivt i rekryteringsprocesser inom området.

Besök- och näringslivsrådet sammanträder minst fyra gånger per år där ett tillfälle utgör strategimöte, det finns inget hinder för fler möten om rådet beslutar om det. Minst en gång per år sammankallar besök- och näringslivsrådet till ett dialogmöte för alla kommunens företagare.

Besök och näringslivsplanen som är framtagen av kommunen och BNR grundas i den verksamhetsplan som utarbetats efter kommunstyrelsens uppsatta mål och visioner 2025.
Genom samverkan mellan kommun, företag och föreningar i BNR ökar sannolikheten att nå de uppsatta målen.

Delmål i vision 2025 är

  1. Nyetablering och utveckling
  2. Kommunen som partner- service och myndighetsutövning
  3. Besöksnäring – Öckerö kommun, ett attraktivt besökmål
  4. Stimulera ungt entreprenörskap
  5. Information och hemsida för näringslivet

LEDAMÖTER:  länk

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.10 | 20:04
EVENT 365 har mottagit 8
30.11 | 23:09
gångna år har mottagit 3
23.08 | 11:09
MEDLEMMAR har mottagit 6
17.09 | 00:23
DOKUMENT har mottagit 3
Du gillar den här sidan