e v e n t s

Året som har gått... (2018)

Nu i årets sista nyhetsbrev känns det viktigt att skriva några rader om året som gått. 

 

Vi har under 2018 ökat våra leveranser mot medlemmarna med ett antal fler medlemsträffar, workshops och utbildningstillfällen. Vi upplever ett ökat intresse och engagemang från väldigt många i dessa aktiviteter och har fått positiv feedback för det innehåll och värde som på detta viset kommit våra medlemmar tillgodo. Mycket glädjande! 

Våra träffar, oavsett innehåll, har också visat sig vara utmärkta tillfällen för nätverkande och skapar genom detta ökad kännedom om andras verksamheter på ett sätt som i en förlängning stärker vårt näringsliv. 

Föreningen har förbättrat sin egen kommunikationsplattform genom ett antal aktiviteter. Visioner och mål har utarbetats och mycket annat. 

Event 365-projektet har nu varit i gång under ett år och har under denna tid etablerat en stark kommunikationsplattform under varumärket ”Destination X Islands”, något som är mycket viktigt för att kunna profilera eventutbudet och paketering av event för såväl arrangörer som deltagare och allmänheten. 

Samarbetet med Besöks- och Näringslivsenheten (BNE) inom Öckerö Kommun har förstärkts och vi har fortsatt med de uppskattade gemensamma frukostmötena, men också ökat vårt utbud av fler gemensamma utbildningstillfällen. Väldigt glädjande är att vi nu också noterar ett ökat deltagande i dessa utbildningar vilket ger oss ett kvitto på att vi ligger mer rätt med innehållet i utbudet. Vi är mycket glada åt våra goda relationer med BNE då vi känner att detta i hög grad bidrar till ökad kvalitet i våra leveranser och därmed bättre erbjudande till såväl nuvarande som blivande medlemmar. 

Nedan följer en sammanfattning av våra aktiviteter under året. 

Har du inte tid att läsa hela innehållet till slut vill vi passa på att, redan här, från oss alla i styrelsen och till er alla medlemmar önska en riktigt god jul och en avkopplande helgledighet, säkerligen tillsammans med nära och kära. Vi ses nästa år med nya tag och nya aktiviteter. 

 

Events

Årsmötet för 2017

På årsmötet den 21 mars lyssnade vi på ett inspirerande föredrag av Marcus Eldh som talade om paketering av outdoor-aktiviteter, men som också innehöll många andra värdefulla tankar om hur man genom smart paketering och presentation kan öka upplevelsen av kundvärde och därmed öka sina priser och lönsamhet. Tidigare på dagen hade Marcus en workshop med ett antal medlemmar där dessa frågor penetrerades mer på djupet. 

Medlemsmötet september 2018

Christer Olsson besökte oss den 24 september och på en mycket välbesökt medlemsträff med ca 85 deltagare, berättade han om värdet av att arbeta tillsammans och hur man skapar värde genom allianser och samverkan. Nyckelordet var ”Ensam eller stark”. Många tänkvärda uppslag och perspektiv presenterades av Christer kryddat med mycket humor. 

Workshop "Från vision till handling"

Eftersom detta slog mycket väl ut hos deltagarna beslutade vi om en uppföljning som vi anordnade vi den 26 oktober tillsammans med Christer i en workshop. Temat för denna var ”Från vision till handling” och i fyra arbetsgrupper Bygg, Infrastruktur, Besöksnäring och Marint kluster diskuterade deltagarna olika utvecklingsalternativ. F.n. pågår diskussion om hur detta kan följas upp och ges en fortsättning. 

 

Utbildning

Samarbete med Öckerö BNE

Vi har, som nämnts tidigare, under 2018 etablerat ett samarbete med Öckerö BNE för alla utbildningsaktiviteter. 

Vi har gemensamt arbetat fram en struktur för att på ett enhetligt och överskådligt sätt presentera det utbud som vi erbjuder våra medlemmar. På första nivån finns interaktiva utbildningar som oftast finns att tillgå gratis och ofta med externa leverantörer. På den andra nivån återfinns föreläsningar och workshop som ÖF och BNE ordnar ibland tillsammans och ibland var för sig. På den tredje nivån finns längre och mer kvalificerade utbildningsprogram, oftast med externa leverantörer. 

Enkäten

För att få en bättre kunskap om vad medlemmarna har för utbildningsbehov genomfördes i augusti en enkät. Vi fick bra svar på denna och baserat på inkomna önskemål ordnade vi i oktober en föreläsning om Digitala hot och skydd. Ett tjugotal personer deltog. En mycket värdefull och givande kväll. 

Ett annat område som visade sig vara intressant i enkäten var ”Hitta din egen drivkraft och motivation”. Detta har vi tillgodosett med den ovan nämnda workshopen vi genomförde den 26 november med Christer Olsson. 

Träff för byggbranchen

Den 20 november genomfördes en träff med aktörer verksamma inom byggbranschen som BNE anordnade. Det var ett trettiotal personer från byggsektorn och representanter från kommunen inom plan-, bygg och miljöenheten. ”Är ni kvalificerade för framtida uppdrag i Öckerö kommun” var rubriken och att det finns både kompetens och bredd konstaterade man och att samverkan är nyckelordet. 

Den 10 december hade vi en föreläsning om Effektiv försäljning. BRG arrangerade denna föreläsning inom projektet Tillväxt turism. 

 

Kommunikation

2017-18, åren då vi tog fram vår identitet samt paketerade och levererade den. Efter många år av osynligt arbete gjorde vi oss synliga. Vi började året med att formulera Öckerö Företags identitet/verksamhet, förnya mål och vision och utifrån det ta fram vår grafiska profil. Resultatet av detta är en aktiv och frekvent kommunikation till våra medlemmar genom våra digitala kanaler; Hemsidan, Facebook, Instagram och utskick av Nyhetsbrev. 

Externt kan vi konstatera att kommunikation och samverkan med er medlemmar och Kommunen/BNE/BNR är bättre än den någonsin varit, men än finns mycket kvar att fortsätta utveckla. Internt i styrelsen har vi utvecklat en arbetsmodell med arbetsgrupperna: Event, Utbildning och Kommunikation, vilket har underlättat vår kommunikation och våra processer avsevärt. 

Med vår framtagna identitet och grafiska profil kunde vi under året leverera:

  • En broschyr vilken vi presenterade på årsmötet 21 mars. En enkel broschyr som kortfattat presenterar vår verksamhet, med syftet att värva medlemmar. Den är nu utspridd på våra öar och finns självklart med på våra events.
  • Ett designat nyhetsbrev som nu blev mer överskådligt och rätt layout enligt Öckerö Företags profil. 
  • En enkät, vårt nya verktyg, för att på ett enkelt sätt interagera med er medlemmar, få in åsikter och önskemål om t ex. val av ämne/föreläsare/utbildning etc. Den 24 Aug provade vi detta och fick god respons av er medlemmar, vilket resulterade i ert val av ett utbildningsevent! 
  • Vår struktur och funktioner gällande vår nya hemsida, som kommer att levereras under 2019 (mobilanpassad såklart). 

Vi har nu såväl planer som verktyg på plats för att tydligt kommunicera de frågor, projekt och processer vi driver. 

 

Destination 10 Islands

Event 365-projektet har nu varit i gång under ett år och har under denna tid etablerat en stark kommunikationsplattform under varumärket ”Destination 10 Islands”. Genom logotypen som också kan utläsas som "Destination X" lyfter vi fram de outforskade omgivningarna som främsta besöksanledning för en nationell och internationell marknad. Målet på sikt med Destination 10 Islands är att stödja framtagning av upplevelsepaket och bygga en organisation för långsiktig eventproduktion med Outdoor som huvudfokus. 

Afterwork November 2018

Den 12 november höll projektet sin andra afterwork, den här gången på Hotel Trubaduren med temat ”Hur gör man i andra kommuner?” Det blev en lyckad uppslutning med över 70 deltagare som lyssnade på Bengtsfors Kommuns Destinationsutvecklare Crister Blüme och Johan Engström - strategisk utvecklare av naturturism från Turistrådet Västsverige. Bengtsfors har en mycket intressant modell för eventutveckling som de jobbat med sedan 2004 ihop med Camp Dalsland som är en ideell turistförening. Camp Dalsland består av företag inom besöksnäringen och näringslivet i Dalsland. Föreningens syfte är att med hjälp av olika evenemang lyfta fram Dalsland som outdoor-destination och arbeta för en ökad tillströmning av besökare från hela Sverige och övriga världen och har därigenom många gemensamma drag med vårt projekt. Mötet avslutades med en workshop kring vad vi kan hämta från Bengtsforsmodellen för att bygga vår egen Öckerömodell, något som nu en mindre grupp jobbar vidare med i projektet. 

Skärgården i Advent

Den sista månaden har projektledare Johan Schmeling hjälpt Skärgården i Advent med marknadsföring i sociala medier, annonser, affischer, PR, mailutskick och dokumentation. I år var det 15-årsjubileum för evenemanget och nytt för i år var att det var kvällsöppet på lördagen och att skärgårdsbåten Kungsö trafikerade sträckan Stenpiren - Eriksberg - Majorna (Klippan) - Hönö Klåva t/r både lördag och söndag. Johan administrerade ett system för prissänkta förköpsbiljetter online vilket föll ut väldigt väl med nästan 800 sålda biljetter. Diskussion förs nu vidare med Styrsöbolaget att hyra Kungsö för fler evenemang i vår och bygga en bokningssida för förköpsbiljetter även för sommarlinjen. 

Skärgårdsmilen & Bagageloppis

Två projekt som Johan kommer fokusera på i vår är att utveckla Skärgårdsmilen 27 april med en ny twist för att locka fler göteborgare att springa loppet (mer info om det kommer snart) samt en Bagageloppis som planeras att slås ihop med Öckerö Hamndagar den 30 maj i Öckerö Hamn. För er som är nyfikna på att höra mer om det evenemanget så har Johan bjudit in företagarna i området, Öckerö Hamn, kommunen, Röda Korset (arrangör av Öckerö Hamndagar), Arrangören av Bagageloppisen, segelsällskapet och Räddningstjänsten m.fl till ett infomöte den 19 december kl.18 på Öckerö Hamncafé. 

Skicka gärna en föranmälan till johan@10islands.se om du vill gå på det. 

Som sagt, en hel del har hänt, mycket mer kommer att hända. Vi har många spännande år framför oss och har alla förutsättningar till att samordna, utveckla och skapa Sveriges bästa företagsklimat. 

Vi i styrelsen ser fram emot nya spännande möten med er alla nästa år.

2016

Tidigare utskick ...

Vårens Event...

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.10 | 20:04
EVENT 365 har mottagit 8
30.11 | 23:09
gångna år har mottagit 3
23.08 | 11:09
MEDLEMMAR har mottagit 6
17.09 | 00:23
DOKUMENT har mottagit 3
Du gillar den här sidan