b l i - m e d l e m

V Ä L K O M M E N

  att bli medlem 
ta del av
ett  omfattande nätverk
med företag 
och möjligheter 
i
Öckerö kommun!


====================För att bli medlem skickar du ett mail till:
 
info@ockeroforetag.se


Skriv med följande:  

1 - Företagsnamn

2 - Email
 
3 - Adress 

4 - Telefonnummer

5 - Kontaktperson

6 - Antal anställda

7 - Vilken typ av verksamhet  


Så snart vi fått ditt mail börjar medlemskapet att gälla. Du får sedan en faktura på årsavgiften.


Årsavgiften är 500 kr per helårsanställd  verksamma inom företaget (eller företagsgruppen) med arbetsställe inom Öckerö kommun.
- Fr.o.m. 1 jan 2018 utgår en medlemsavgift om 100 kr till föreningen. 
- Medlemsavgiften tas ut på den "första" anställde i företaget. För denne "förste" anställd är alltså årsavgiften uppdelad på en medlemsavgift om 100 kr  och en serviceavgift på 400 kr. 
- För resterande helårsanställda utgör hela beloppet 500 kr en serviceavgift.
Från 1 jan 2017 är serviceavgiften momspliktig dvs moms tilkommer.
- Minimiårsavgiften för medlemskap är 500 kr även om anställda saknas
- Maximal årsavgift för medlemskap är 50000 kr

Halvtid/Deltid Ex  : 2 halvtidsanställda = 1 helårsanställd,
flera deltidsanställda summeras och avrundas uppåt till närmaste heltal.

Om du är osäker på hur du skall räkna, kontakta oss genom att använda nedanstående formulär.
    

Vid nyanmälan efter 1 september utgår halv avgift, dvs 250 kr + m per helårsanställd, för innevarande år...Välkommen!    


Frågor?

Skriv ditt meddelande här. Fyll i formuläret: