s t a r t s i d a

6 Feb

FÖRETAGARFRUKOST 

När: kl. 9:00-10:00

Var: Kommunhuset

 

VÄLKOMNA!

 

      

SENASTE NYHETSBREV / JULBREV
DECEMBER 2018
LÄNK -->

 ÅRETS FÖRETAGARE 2017

blev...
-->

 Läs om Öckerö Företags pågående satsning...
 
DESTINATION TEN ISLANDS    
LÄNK -->

 

 Verksamhetsberättelsen 2017
 .... LÄNK

 

 NYHETSBREV!

Efter varje styrelsemöte kommer vi att skicka ut en sammanfattad information om vad som diskuterades och beslutades, ett "Nyhetsbrev" till alla medlemmar i föreningen. 
Det är möjligt, och dessutom väldigt uppskattat, att komma med synpunkter, frågor etc. 


SENASTE NYHETSBREV
18 10 10   
  LÄNK

¤ w e b @ t o t a l . s e